Boeken en tips

Uit de brochure Gezichtspunten:

Roel Munniks

Euritmie is een betrekkelijk nieuwe, op zichzelf staande bewegingskunst. Door de euritmische bewegingen worden de scheppende krachten in taal en muziek zichtbaar.

Door de bewegingen van de euritmie uit te voeren brengen we een harmonisch samenspel tot stand tussen lichaam, ziel en geest. Deze harmonie zorgt ervoor dat het lichaam gezonder functioneert, de ziel zich veelzijdiger ontplooit en de geest actiever en vrijer wordt. In de euritmietherapie wordt de euritmie op een therapeutische wijze toegepast.

Een korte introductie in de euritmietherapie
Door: Sabine Petersen

nieuw verschenen in oktober 2020

een zeer aan te bevelen, informatief boekje

kosten boekje € 5,- 

 

Zin in bewegen – Euritmie in klas 1, 2, 3 en 4
Door: Tonnie Brounts en Helga Daniel

Waarom is er euritmie op de vrijeschool? Welke vragen hebben ouders, docenten en andere geïnteresseerden? Deze vragen waren het uitgangspunt voor het initiatief om dit boek over euritmie op school te schrijven. Helga Daniel en Tonnie Brounts spraken met euritmiedocenten, keken in de klas en maakten filmpjes. Het eindresultaat is een prachtig, inspirerend boek over euritmie in de onderbouw van de vrijeschool. Het boek is in zowel het Duits als het Nederlands verschenen. Te koop op de opleiding Docent dans/euritmie.

Übung macht den Meister
Door: Helga Daniel

Dit boek is het vervolg op ‘Zin in bewegen’. Deze keer richtte Helga Daniel zich op de hoogste klassen van de onderbouw en de eerste klassen van de bovenbouw van de vrijeschool (klas 5 tot en met 8). Het boek beschrijft de euritmische elementen die bij de verschillende leeftijden en klassen passen. Daarnaast wordt de methodiek uitgebreid beschreven en vind je veel praktische voorbeelden. Het boek is een echte ondersteuning voor iedereen die met euritmie werkt of gaat werken. Alleen Duitstalig.

Te koop op de opleiding Docent dans/euritmie.

Mijn voeten kunnen praten, mijn handen kunnen zingen – Euritmie in de vrijeschool

Een heldere en beknopte inleiding op euritmie en haar werking. Met veel praktische voorbeelden van euritmielessen op een vrijeschool. Daarnaast uitleg over euritmie als ondersteuning in de ontwikkelingsfase van een kind. Te bestellen via www.euritmie.com.

100 jaar euritmie in Nederland
Door: Imke Jelle van Dam

Een prachtig rijk geïllustreerd boek over de Nederlandse geschiedenis van euritmie als podiumkunst. Van de allereerste voorzichtige stapjes tot en met de de entree van euritmie op het Holland Festival en alle vernieuwende bewegingen in de euritmie.

Door de levendige beschrijvingen van de vele betrokkenen creëert Imke Jelle van Dam een kleurrijke indruk van honderd jaar euritmie.

Het boek bevat naast historische teksten meer dan 600 historische foto’s en documenten.

Te bestellen via www.euritmie.com.

Grondslagen voor een verruiming van de geneeskunde volgens geesteswetenschappelijke inzichten

Dit boek schreef Rudolf Steiner samen met de Nederlandse arts Ita Wegman in de laatste jaren van zijn leven. Het verbindt inzichten uit de antroposofische fysiologie en natuurwetenschap met de medisch-therapeutische praktijk.

Ervaringen van patiënten

Auteur: Maartje van der Wees, euritmietherapeute