Enkele voorbeelden

Klik op een titel voor meer informatie.

Uitgeput en moe

”Ik ben zo prikkelbaar dat ik bij het minste geringste in tranen uitbarst”
of
”Mijn werk, mijn kinderen, mijn baas, voortdurend wordt er aan mij getrokken. Ik kan niet meer.”

Iedereen heeft wel eens met stress te maken, thuis of op het werk. De tijd waarin wij leven vraagt veel van ons. Er zijn kansen, uitdagingen en mogelijkheden. En omdat er zo veel kan “moet” er soms ook veel: meer werken, meer zorgen, een betere vrouw, moeder of werknemer zijn.
Hoe vind je weer ontspanning in al deze drukte? Hoe vind je de balans tussen draaglast en draagkracht terug?

Een tweede, vaak minder bewuste oorzaak van stress is de hoeveelheid informatie en indrukken die wij dagelijks door de televisie, de computer of een drukke winkelstraat opnemen en trachten te verwerken.

Door euritmietherapie kan men leren de eigen levenskrachten/ vitaliteitkrachten te wekken en inzicht krijgen in eigen processen. Zij kan overzicht scheppen en duidelijk maken hoe grenzen gesteld kunnen worden.

Zij kan het zelfregulerende vermogen van de mens aanspreken en lichaam en ziel op een behoedzame manier tot ontspanning brengen.

In-slaap of door-slaap stoornissen

Slaapproblemen kunnen de eerste signalen zijn dat er iets niet helemaal in orde is.

De mens kan om verschillende redenen uit balans raken, wat vervolgens door kan werken in de algehele gezondheid.

Zoals ‘slapen’ het tegenovergestelde is van ‘waken’ en deze twee in een bepaalde verhouding tot elkaar staan, zo kun je ook oefeningen doen om de ene pool of de andere te versterken. Doel is dat er tussen beide weer een rustig evenwicht ontstaat.
De ene mens moet misschien leren te ontspannen, zowel overdag als ’s nachts.
En de ander moet misschien wel leren om overdag juist meer richting te geven in zijn werkzaamheden, zodat hij in de nacht vanzelf meer vertrouwen heeft om los te laten.

In de oefeningen zelf wordt vaak zichtbaar waar de schoen wringt, al doende kunnen dan de verschillende aspecten geoefend worden.

Hartklachten

Hartklachten behoren tot een van de meest voorkomende klachten van onze huidige tijd.

Om hier goed mee om te kunnen gaan moeten wij iets meer van het hart weten.
Vanuit de antroposofische geneeskunde is het hart niet alleen een “pomp” maar wordt de beweging van het hart ook door het zielenleven bepaald.
Bijvoorbeeld als een mens bang is klopt het hart harder. De angst geeft een bepaalde impuls en beïnvloed de druk van het hart.

Wij leven in een tijdperk van hartinfarcten en hoge bloeddruk. Het hectische leven van alle dag in de vaak harteloze en harde wereld haalt onze innerlijke balans soms in.
De mens is een samenspel van lichaam, zielenleven en geest.
Met behulp van de euritmie kan er naar een harmonisch evenwicht van deze drie elementen worden gestreefd.

Allergie en Hooikoorts

Allergie kan o.a. optreden als eczeem, hooikoorts, astma, diarree of traanogen. De verschijnselen kunnen benauwend op de mens werken.

Iemand met een allergische reactie zit niet meer evenwichtig “in zijn vel”. De harmonie hoe hij in de wereld staat, lijkt verstoort.
De huid, die de letterlijke grens van binnen –en buiten vormt, reageert met een waarschuwing: jeuk, roodheid of pukkeltjes.

Naast bepaalde elementen in het voedsel of stofdeeltjes van buitenaf (bijv. pollen), kan allergie ook door emotionele betrokkenheid van een probleem ontstaan. Indrukken die een mens moeilijk verwerken kan, kunnen oorzaak voor allergische reacties zijn.

Het lichaam heeft de opgave om alles wat binnenkomt, te verteren. Soms is deze opgave echter te groot, zodat verwerkingsprocessen minder soepel plaats kunnen vinden.
Door euritmietherapie kan het lichaam leren om op de juiste manier het verteringsproces terug te vinden. Er worden oefeningen gegeven die de weg van het verwerken bevorderen.

Heilpedagogie en beperking

Euritmietherapie kan in de heilpedagogie/ sociaaltherapie veel betekenen.
Mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap zitten beperkt in hun bewegingsmogelijkheden, zowel lichamelijk als zielsmatig.

De euritmietherapie richt zich niet alleen op de ziekte of het gemis maar op de totale persoonlijkheid van cliënt.

Bij de euritmietherapie kunnen lichaamsbesef, ruimtelijk besef, eenzijdigheden of soorten van dwang op een harmonische weg benaderd worden.
Euritmietherapie is van betekenis bij het versterken van de weerstand, het aanzetten en begeleiden van een ontwikkelingsproces of het ondersteunen van een genezingsproces.

Pubers en euritmietherapie

Euritmie kan het aanzetten en begeleiden van een ontwikkelingsproces ondersteunen.
Zij leidt o.a. tot:

 • zelfkennis en bewustzijn
 • beter verbaal kunnen communiceren
 • lichamelijke en geestelijke ontspanning
 • ordening in de persoonlijkheidsstructuur
 • bewustwording van de omgeving
 • zichtbaar worden van innerlijke kwaliteiten
 • verminderen of verdwijnen van chronische klachten

Euritmietherapie wordt toegepast bij o.a.:

 • concentratieproblemen, leerproblematiek
 • dyslexie
 • grensproblematiek
 • slaapproblemen
 • ADHD, onrust
 • rondom het autistische spectrum
 • allergie, eczeem, astma, hooikoorts
 • hoofdpijn

 

Schoolkinderen en euritmietherapie

Euritmie kan het aanzetten en begeleiden van een ontwikkelingsproces ondersteunen.
Zij leidt o.a. tot:

 • bewustwording van de omgeving
 • verminderen of verdwijnen van chronische klachten
 • lichamelijke ontspanning, betere ademhaling
 • beter verbaal en sociaal kunnen communiceren 

Euritmietherapie wordt toegepast bij o.a.:

 • concentratieproblemen, leerproblematiek
 • dyslexie
 • grensproblematiek
 • open constitutie
 • slaapproblemen
 • ADHD, onrust
 • rondom het autistische spectrum
 • allergie, eczeem, astma, hooikoorts
 • tanden/ kaakproblematiek
 • stotterkinderen
 • snotneuzen
 • fantasierijke/fantasiearme kinderen
 • nervositeit, tics

 

Onrustige en drukke kinderen

Onrustige, ongeconcentreerde, drukke kinderen vallen op in het gezin of op school.
Vaak komen er nog leer-, gedrags- of contactproblemen bij. Deze kinderen kunnen hun aandacht niet vasthouden maar worden afgeleid door van alles in de omgeving. 

Je kunt de problemen van deze kinderen in grote lijnen in twee groepen verdelen:
Er zijn kinderen die te veel bewegen, bijv. springen, friemelen, tikken, etc.
En er zijn kinderen die op onverwachte momenten onbegrijpelijke bewegingen maken, bijv. plotseling over iets kleins heel boos worden, of ineens iets door de klas roepen of gooien. Bij deze kinderen is er vaker sprake van een bepaalde stuwing in de processen.

Door de euritmietherapie komen de kinderen meer bij zichzelf en krijgen ze de touwtjes weer in handen, waardoor de bewegingen rustiger worden maar ook de innerlijke onrust positief beïnvloed wordt.
Het kind gaat zijn eigen grenzen beter ervaren en afbakenen.

Dyslexie

Dyslexie is een lees -en schrijfproblematiek.
Taal is “de wereld naar binnen halen”. Kinderen die moeite met lezen en schrijven hebben, kunnen zich vaak ook niet verbinden met de dingen die ze doen. Er is weinig geheugen, een continuïteit ontbreekt. De ruimtelijke oriëntatie is zwak doordat het kind zich niet helemaal met de eigen gestalte verbindt. Het kind vindt het moeilijk om “erbij” te blijven, het gaat soms ook niet graag terug naar iets.

Ordenen is belangrijk. Door de juiste ordening ontstaat er symmetrie en daardoor een midden. We zijn eigenlijk een linker en een rechtermens, deze moeten zien samen te werken. Symmetrie is goed te zien met de ogen, met de handen kan je het ook wel waarnemen, met de benen is het al veel moeilijker.
Het is van belang voor de leerontwikkeling maar ook voor de algehele ontwikkeling dat het kind de symmetrie verinnerlijkt.

In de euritmie wordt hieraan gewerkt door bepaalde vormen te lopen, aandacht aan het eigen lichamelijke midden te geven en doormiddel van luisteroefeningen.