Veelgestelde vragen

Wie verwijst naar euritmietherapie?
Huisartsen en andere medische specialisten

Wordt euritmietherapie vergoed?
Euritmietherapie is geen onderdeel van de basisverzekering.
Via een aanvullende verzekering wordt deze therapie door veel Zorgverzekeraars vergoed. In geval van twijfel is het aan te raden de Zorgverzekeraar te raadplegen.

De aanvullende verzekeringen vallen buiten het ‘eigen risico’ systeem. Dus het eigen risico bedrag wordt voor de euritmietherapie niet aangesproken.

Wie geeft euritmietherapie?
Alleen gediplomeerde euritmietherapeuten

Bestaat er een beroepsprofiel?
Ik verwijs u hiervoor naar www.nvet.nl  Hier staat ook onze klachtenregeling.

Hoe lang duurt een behandelperiode?
In overleg meestal 8-12 keer wekelijks één sessie. Soms is er een herhaalbehandeling nodig na 3-4 maanden.

Hoe lang duurt een behandelsessie?
30 minuten

Moet je iedere dag oefenen en hoe lang?
Als het haalbaar is 6 dagen per week, het liefst 10-15 minuten.

Heb je speciale kleding nodig om Euritmietherapie te beoefenen?
In principe niet. Wel is het aan te raden kleding te dragen waarin men makkelijk beweegt.

Moet de cliënt/ patiënt bewegingsaanleg hebben?
Nee, bewegingsaanleg is niet nodig. Zelfs bedlegerige of minder valide mensen kunnen euritmie doen. De oefeningen kunnen zowel liggend, zittend als staand gedaan worden.

Is euritmietherapie een antroposofische therapie?
Euritmie maakt deel uit van de antroposofische gezondsheidszorg. De euritmietherapeute werkt vanuit het antroposofische mensbeeld.

Is er voorkennis vereist om euritmietherapie te doen?
Er is geen enkele voorkennis vereist.

Zijn er contra-indicaties voor euritmietherapie?
Hoge koorts en zwangerschap.